[صفت]

inclusive

/ɪnˈklusɪv/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more inclusive] [حالت عالی: most inclusive]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شامل مشمول

  • 1.The price is inclusive of meals.
    1. این قیمت، شامل [مشمول] وعده‌های غذایی می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان