[اسم]

income tax

/ˈɪnˌkʌm tæks/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مالیات بر درآمد

معادل ها در دیکشنری فارسی: مالیات بر درآمد
Income tax in the United States
مالیات بر درآمد در ایالات متحده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان