[صفت]

included

/ɪnˈkludəd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more included] [حالت عالی: most included]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مشمول منظور شده، شامل شده

معادل ها در دیکشنری فارسی: مندرج مشمول
  • 1.Breakfast is included in the price.
    1. (قیمت) صبحانه مشمول این هزینه می شود [هزینه صبحانه نیز در این قیمت منظور شده است].
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان