[صفت]

urban

/ˈɜrbən/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more urban] [حالت عالی: most urban]

1 شهری

مترادف و متضاد built-up civic municipal rural
  • 1. I plan to exchange my urban location for a rural one.
    1 . من قصد دارم موقعیت شهری‌ام را به روستایی تغییر دهم.
  • 2. Many businesses open offices in urban areas.
    2 . مشاغل بسیاری دفترهایشان را در مناطق شهری باز می‌کنند.
  • 3. Only a small minority of the people of the United States live far from any urban area.
    3 . تنها اقلیت اندکی از مردم ایالات متحده دورتر از مناطق شهری زندگی می‌کنند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان