[اسم]

Uranus

/ˈjʊrənəs/
غیرقابل شمارش

1 اورانوس (سیاره)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان