[اسم]

washing

/ˈwɑʃɪŋ/
قابل شمارش

1 شستشو

  • 1.You should do the washing.
    1 . شستشو را شما باید انجام دهید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان