[اسم]

whiteboard

/ˈwaɪtbɔːrd/
قابل شمارش

1 تخته سفید تخته وایت بورد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان