[ضمیر]

whom

/hum/

1 چه کسی که، کسی که

معادل ها در دیکشنری فارسی: کی که را که
  • 1.I met a man with whom I used to work.
    1. مردی را دیدم که قبلا با او کار می کردم.
  • 2.To whom do you wish to speak?
    2. با چه کسی می خواهید صحبت کنید؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان