[عبارت]

year-old

/jˈɪɹˈoʊld/

1 ساله [برای بیان سن]

  • 1. a twenty-year-old man
    1 . یک مرد بیست ساله
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان