[اسم]

le beau-frère

/bofʀɛʀ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: beaux-frères]

1 برادر زن/شوهر شوهرخواهر، باجناق

  • 1.Mon beau-frère ment à ma sœur.
    1. شوهرخواهرم به خواهرم دروغ می گوید.
  • 2.Mon beau-frère, Christophe, nous joindra.
    2. شوهر خواهرم، "کریستف"، به ما ملحق خواهد شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان