[اسم]

le décembre

/desɑ̃bʀ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: décembres]

1 دسامبر

  • 1.Le 25 décembre, c'est le jour de Noël.
    1. 25 دسامبر، روز کریسمس است.
en décembre
در ماه دسامبر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان