[اسم]

la décennie

/deseni/
قابل شمارش مونث
[جمع: décennies]

1 دهه دوره ده ساله

  • 1.La pauvreté avait reculé de 9 % en une décennie.
    1. فقر در طی یک دهه به 9 درصد کاهش یافته است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان