[اسم]

la famille

/famij/
قابل شمارش مونث
[جمع: familles]

1 خانواده

مترادف و متضاد foyer ménage
  • 1.J'aime beaucoup ma famille.
    1. من خانواده‌ام را خیلی دوست دارم.
  • 2.Ma famille habite dans la province.
    2. خانواده‌ام در شهرستان سکونت دارند.
une famille nombreuse
خانواده‌ای پرجمعیت
la famille royale
خانواده سلطنتی
en famille
در خانواده [خانوادگی]
  • Nous passons Noël en famille.
    ما نوئل را در خانواده می‌گذرانیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان