[اسم]

le fils

/fis/
قابل شمارش مذکر
[جمع: fils]

1 پسر فرزند پسر

مترادف و متضاد garçon fille
  • 1.C'est le fils de M. Dupont.
    1. این پسر آقای "دوپون" است.
  • 2.Trouvez un endroit sûr pour mon fils.
    2. مکانی مطمئن برای پسرم بیابید.
  • 3.Votre fils est un garçon très intelligent.
    3. فرزندتان [فرزند پسر] پسر بسیار باهوشی است.
Alexandre Dumas fils/Entreprise Dupont fils
الکساندر دومای پسر/شرکت پسران دوپون

2 عیسی مسیح (le Fils)

مترادف و متضاد Jésus-Christ
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان