[اسم]

le mars

/maʀs/
قابل شمارش مذکر
[جمع: mars]

1 مارس

en mars
در ماه مارس
  • Mon père viendra à Paris au mois de mars.
    پدرم در ماه مارس به پاریس خواهد آمد.

2 مریخ (le Mars)

  • 1.Mars est la quatrième planète par ordre de distance au Soleil.
    1. مریخ چهارمین سیاره دور از خورشید است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان