[عدد]

quarante

/kaʀɑ̃t/

1 چهل

  • 1.J'aime beaucoup l'histoire "Ali Baba et les quarante voleurs".
    1. من داستان "علی بابا و چهل دزد" را خیلی دوست دارم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان