[فعل]

rouer

فعل گذرا و ناگذر

1 پی‌درپی مشت زدن پی‌درپی با مشت کوفتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان