[عبارت]

rouge comme un coq

/ʁuʒ kɔm ɛ̃ kɔk/

1 (از عصبانیت) سرخ بودن (از عصبانیت) مثل لبو سرخ بودن

  • 1.Après deux heures d'absence je suis rentré; ces messieurs étaient rouges comme des coqs.
    1. بعد از دو ساعت غیبت من برگشتم، این آقایان (از عصبانیت) سرخ بودند.
  • 2.En entendant la nouvelle, il devint rouge comme un coq.
    2. به هنگام شنیدن خبر، او (از عصبانیت) مثل لبو سرخ شد.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت اللفظی این عبارت "سرخ مانند یک خروس" است که کنایه از "(از عصبانیت) سرخ بودن" و یا "(از عصبانیت) مثل لبو سرخ بودن" است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان