[عدد]

treize

/tʀɛz/

1 سیزده

  • 1.Il n'a que treize ans.
    1. او فقط سیزده سالش است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان