[اسم]

le tremble

/tʁˈɑ̃bl/
قابل شمارش مذکر

1 صنوبر لرزان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان