[عدد]

trente

/tʀɑ̃t/

1 سی

  • 1.Juin a trente jours.
    1. (ماه) ژوئن سی روز است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان