[اسم]

Vincent

/vɛ̃sˈɑ̃/
غیرقابل شمارش مذکر

1 اسمی پسرانه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان