[صفت]

dokunmatik

/dokʊnmatˈɪc/
قابل مقایسه

1 لمسی

  • 1.Dokunmatik ekran
    1. صفحه‌ی لمسی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان