[صفت]

dokuzuncu

/dokuzʊndʒˈʊ/
قابل مقایسه

1 نهمین

  • 1.Ramazan müslüman yılının dokuzuncu ayındadır.
    1. ماه رمضان نهمین ماه قمری است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان