[فعل]

dolamak

/doɫamˈak/
فعل گذرا

1 پیچیدن

مترادف و متضاد sarmak
  • 1.İpi kendi bacağına doladı.
    1. طناب را دور پای خودش پیچید.
  • 2.Kollarını onun beline doladı.
    2. دست‌هایش را دور کمر او پیچید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان