[اسم]

dolap

/doɫˈap/
قابل شمارش

1 کمد

  • 1.Büyük gömme dolap
    1. کمد دیواری بزرگ
  • 2.Çaldığıı parayı, dolabının arkasına sakladığı bir kutuya koydu.
    2. پولی که دزدیده بود را در یک قوطی که پشت کمدش قایم می‌کرد گذاشت.
  • 3.Havlular dolapta.
    3. حوله‌ها داخل کمد است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان