[قید]

dolaysız

/doɫˈajsɯz/
غیرقابل مقایسه

1 مستقیما بی‌واسطه

  • 1.Yorumlarını dolaysız bir şekilde aktar lütfen.
    1. لطفا گزارش‌هایت را مستقیما ارائه بده.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان