[حرف ربط]

dolayı

/dˈoɫajɯ/

1 به دلیل بخاطر

مترادف و متضاد nedeniyle ötürü yüzünden
  • 1.Aceleciliğinden dolayı işleri karıştırır
    1. بخاطر عجول بودنش کارها را با هم قاطی می‌کند.
  • 2.Yaptığınız hatalardan dolayı sizi işten çıkarmak zorundayız.
    2. به دلیل خطاهایی که کرده‌اید مجبوریم شما را اخراج کنیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان