[اسم]

der Akt

/akt/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Akte] [ملکی: Akt(e)s]

1 عمل اجرا

  • 1.Nach dem 3. Akt gibt es eine Pause.
    1. بعد از اجرای سوم، یک استراحت داریم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان