[اسم]

der Akteur

قابل شمارش مذکر

1 بازیگر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان