[اسم]

die Akte

/ˈaktə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Akten] [ملکی: Akte]

1 پرونده

  • 1.Der Assistent ging zurück ins Büro, um die Akte zu holen.
    1. دستیار به اداره بازگشت تا پرونده‌ها را بردارد.
  • 2.etwas zu den Akten legen
    2. چیزی را بایگانی کردن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان