[اسم]

die Aktie

/ˈakʦi̯ə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Aktien] [ملکی: Aktie]

1 سهم ورق بهادار

  • 1.Die Banken raten, jetzt Aktien zu kaufen.
    1. بانکها پیشنهاد دادند که الان سهام بخریم. [هنگام خرید سهام است.]
  • 2.Ich kaufte Aktien von verschiedenen Unternehmen.
    2. من سهام را از شرکت‌های متفاوتی خریدم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان