[اسم]

das Amt

/amt/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Ämter] [ملکی: Amt(e)s]

1 دفتر دولتی اداره دولتی

  • 1.Das Arbeitsamt befindet sich neben dem Busbahnhof.
    1. اداره کار را می‌توانید نزدیک پایانه اتوبوس پیدا کنید. [اداره کار نزدیک پایانه اتوبوس است.]
  • 2.Das Einwohnermeldeamt ist im 1. Stock, Zimmer 112.
    2. دفتر نام‌نویسی در طبقه اول اتاق 112 است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان