[اسم]

der Amtmann

قابل شمارش مذکر

1 مدیر اداره دولتی کارمند اداره دولتی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان