[صفت]

amüsant

/amyˈzant/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: amüsanter] [حالت عالی: amüsantesten]

1 سرگرم‌کننده بامزه

مترادف و متضاد lustig spaßig unterhaltsam langweilig
  • 1.Es war eine amüsante Begegnung im Restaurant.
    1. آن یک ملاقات بامزه در رستوران بود.
  • 2.Ich lese zurzeit ein amüsantes Buch.
    2. من در حال حاضر یک کتاب سرگرم‌کننده می‌خوانم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان