[عبارت]

an bord

/an bɔʁt/

1 بر روی عرشه در عرشه

  • 1.Das Schiff wird losfahren, wenn alle an Bord gekommen sind.
    1. کشتی حرکت خواهد کرد وقتی که همه بر روی عرشه آمدند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان