[عبارت]

an etwas Anstoß nehmen

/an ɛtvas anʃtoːs neːmən/

1 (از چیزی) ناراحت شدن (نسبت به چیزی) جبهه گرفتن

  • 1.Ich nehme an seiner saloppen Kleidung keinen Anstoß.
    1. من از لباس‌های غیر رسمی او ناراحت نمی‌شوم.
  • 2.Viele ausländische Mitbürger nehmen Anstoß daran, dass Deutsche sehr oft in gebrochenem Deutsch mit ihnen sprechen.
    2. بسیاری از همشهری‌های خارجی نسبت به اینکه اغلب آلمانی‌ها با آنها به زبان آلمانی ناقص صحبت می‌کنند، جبهه می‌گیرند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان