[عبارت]

an der richtigen Adresse sein

/an deːɐ ʁɪçtɪgən adʁɛsə zaɪn/

1 نزد مسئول مربوطه بودن در مکان مناسب بودن

  • 1.Ruf das Akademische Auslandsamt an, da bist du an der richtigen Adresse.
    1. با اداره تحصیلات خارج از کشور تماس بگیر، در آنجا تو نزد مسئول مربوطه هستی. [در مکان مناسب هستی.]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان