[فعل]

an sein

/an zaɪ̯n/
فعل بی قاعده ضعیف فعل ناگذر
[گذشته: an war] [گذشته: an war] [گذشته کامل: an gewesen] [فعل کمکی: sein ]

1 روشن بودن

مترادف و متضاد aus sein
  • 1.Der Motor ist an.
    1. موتور روشن است.
  • 2.Heute Nacht ist das Licht an.
    2. امشب این چراغ روشن است.
  • 3.Warum ist in der Garage das Licht an?
    3. چرا در گاراژ چراغ روشن است؟
کاربرد عبارت an sein به معنای روشن بودن
در عبارت an sein واژه an در واقع نقش یک صفت را دارد و معنای روشن یا در حال کار را می دهد. از an sein معمولاً برای اشاره به روشن بودن وسایل الکتریکی یا مکانیکی استفاده می‌شود. بهتر است از کاربرد آن در جملاتی مثل "آتش روشن است" پرهیز کنید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان