[عبارت]

an der Quelle sitzen

/an deːɐ kvɛlə zɪtsən/

1 امکان انجام کاری را داشتن

  • 1.Sie sitzt an der Quelle. Eine Freundin von ihr hat ein Modegeschäft und da bekommt sie Rabatt.
    1. او امکان این کار را دارد. یکی از دوستان او فروشگاه مد دارد و او از آنجا تخفیف می‌گیرد.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "در کنار منبع نشستن" است و کنایه از "امکان انجام کاری را داشتن" دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان