[صفت]

analog

/anaˈloːk/
غیرقابل مقایسه

1 مشابه همانند

مترادف و متضاد ähnlich gleichartig
  • 1.Das ist ein analoger Fall.
    1. این یک مورد مشابه است.
  • 2.Sie müssen die Aufgabe in analoger Weise lösen.
    2. شما باید این تمرین را به‌طور مشابه حل کنید.

2 آنالوگ

  • 1.Das Gerät ist mit analogen und digitalen Eingängen ausgestattet.
    1. دستگاه با ورودی‌های آنالوگ و دیجیتال مجهز شده‌است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان