[اسم]

die Amtssprache

/ˈamʦˌʃpʀaːχə/
قابل شمارش مونث
[جمع: amtssprachen] [ملکی: amtssprache]

1 زبان رسمی

  • 1.Allein in Südafrika gibt es elf Amtssprachen.
    1. فقط در آفریقای جنوبی، یازده زبان رسمی وجود دارد.
  • 2.In Katalonien ist Katalanisch die Amtssprache.
    2. در "کاتالونیا"، "کاتالان" زبان رسمی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان