[اسم]

die Ansage

/ˈanzaːɡə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Ansagen] [ملکی: Ansage]

1 اطلاعیه خبر اعلام شده در بلندگو

مترادف و متضاد Ankündigung Bekanntmachung Verkündung
  • 1. Achten Sie auf die Ansage am Bahnsteig.
    1 . به اطلاعیه در ایستگاه توجه کن.
  • 2. Hören Sie die Ansagen.
    2 . اطلاعیه را گوش کنید.
کاربرد واژه Ansage به معنای اطلاعیه
Ansage در این کاربرد به معنای اطلاعیه است. البته از Ansage معمولا برای اشاره به اطلاعیه ها و خبرهایی که توسط بلندگو در محیطهای عمومی پخش می شود استفاده می شود. در ایستگاه های قطار و فرودگاه ها معمولا خبر حرکت وسایل به صورت Ansage از بلندگوها پخش می شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان