[اسم]

die Ansage

/ˈanzaːɡə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Ansagen] [ملکی: Ansage]

1 اطلاعیه خبر اعلام‌شده در بلندگو

مترادف و متضاد Ankündigung Bekanntmachung Verkündung
  • 1.Achten Sie auf die Ansage am Bahnsteig.
    1. به اطلاعیه در ایستگاه توجه کنید.
  • 2.Hören Sie die Ansagen.
    2. اطلاعیه را گوش کنید.
کاربرد واژه Ansage به‌معنای اطلاعیه
Ansage در این کاربرد به‌معنای اطلاعیه است. البته از Ansage معمولاً برای اشاره به اطلاعیه‌ها و خبرهایی که توسط بلندگو در محیط‌های عمومی پخش می‌شود، استفاده می‌شود. در ایستگاه‌های قطار و فرودگاه‌ها معمولاً خبر حرکت وسایل به صورت Ansage از بلندگوها پخش می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان