[فعل]

auf­drü­cken

/aʊ̯fˈdʁʏkn̩/
فعل گذرا
[گذشته: drückte auf] [گذشته: drückte auf] [گذشته کامل: aufgedrückt] [فعل کمکی: haben ]

1 با فشار بازکردن

  • 1.Er hat das Fenster aufgedrückt.
    1. او پنجره را با فشار باز کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان