[اسم]

der Aufzug

/ˈaʊ̯ftsuːk/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Aufzüge] [ملکی: Aufzug(e)s]

1 آسانسور بالابر

مترادف و متضاد Fahrstuhl Lift
  • 1. Im Büro ist leider der Aufzug kaputt.
    1 . متاسفانه در دفتر آسانسور خراب است.
  • 2. In diesem Haus gibt es keinen Aufzug.
    2 . در این خانه آسانسور نداریم.
کاربرد واژه Aufzug به معنای آسانسور
واژه Aufzug معادل آلمانی واژه "آسانسور" است. Aufzug یا آسانسور وسیله ای است که از آن برای جابه جایی در بین طبقات یک ساختمان استفاده می شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان