[اسم]

der Aufzug

/ˈaʊ̯ftsuːk/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Aufzüge] [ملکی: Aufzug(e)s]

1 آسانسور بالابر

مترادف و متضاد Fahrstuhl Lift
  • 1.Im Büro ist leider der Aufzug kaputt.
    1. در دفتر متأسفانه آسانسور خراب است.
  • 2.In diesem Haus gibt es keinen Aufzug.
    2. در این خانه آسانسوری وجود ندارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان