[فعل]

aufzählen

فعل گذرا و ناگذر

1 برشمردن تک‌تک نام بردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان