[اسم]

der Aufzucht

قابل شمارش مذکر

1 نگهداری پرورش

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان