[اسم]

der Aufwärtstrend

قابل شمارش مذکر

1 گرایش صعودی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان