[قید]

aufwärts

/ˈaʊ̯fvɛʁt͡s/
غیرقابل مقایسه

1 سربالایی به سمت بالا، با شیب بالا

  • 1.In letzter Zeit geht es wieder aufwärts mit der Wirtschaft.
    1. اخیرا اقتصاد دوباره به سمت بالا می رود.
  • 2.Sie müssen gute Schuhe anziehen. Der Weg geht immer aufwärts.
    2. شما باید کفش های خوبی بپوشید. مسیر همیشه سربالایی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان