[فعل]

aufwischen

فعل گذرا و ناگذر

1 پاک کردن خشک کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان